loading

2021.11.17 – ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

Wybitne jednostki w historii ludzkości doprowadzały do przełomu w duchowości własnym heroizmem. Niegdyś św. Benedykt, Rzymianin z tradycji, zaproponował modlitwę i pracę jako drogę do doskonałości. A to nie mieściło się w rzymskiej mentalności. Dzisiejsza patronka słynęła z dobroczynności, jak wielu władców chrześcijańskich. Elżbieta jednak nie tylko dawała jałmużny, ale sama zeszła z tronu i opiekowała się chorymi. I to jest wielka nowość jej stylu miłosierdzia, które odkłada na bok utarte szlaki pobożności i znosi bariery utrwalone tradycją. Dzięki własnej determinacji ta pokorna żona i matka ukazała ponownie światu równość ludzi wobec Boga.