loading

2021.11.20 – ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Święty Rafał Kalinowski, zanim odkrył Boże powołanie, przeszedł trudną drogę życiową, włączając w to załamanie się nadziei patriotycznych w schyłkowym okresie powstania styczniowego i ciężkie carskie więzienie. Jako mężczyzna w średnim wieku został karmelitą i w ten sposób dopełnił miary świętości. Świadectwem jego wielkości było i to, że w wieku 42 lat potrafił rozpocząć życie zakonne i wziąć na siebie bagaż odmienności Bożych dróg. A może to świadectwo tego, że jego dusza była ciągle młoda? Dzisiejsza liturgia zwraca uwagę na to, że to przeciwności wyrobiły w nim hart ducha, dzięki któremu mógł się poświęcić niestrudzonej pracy dla dzieci Bożych i dodały mu wiarygodności w towarzyszeniu ich duchowym zmaganiom.