loading

2021.11.21 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Ukoronowaniem roku liturgicznego jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Z jego rąk bowiem wszystko wyszło i do Niego wraca, niezależnie od własnego światopoglądu i pragnień, czy też ich braku. Wiara każe chrześcijanom tęsknić za objawieniem się pełni Bożej władzy, bez lęku przed nieznanym. Każdy z nas stanie przed obliczem zwycięskiego Chrystusa, kimkolwiek by nie był na tym świecie. Modląc się: „przyjdź królestwo Twoje”, wspominamy także to wydarzenie. Niedobrze by było, gdybyśmy modląc się tymi słowami w zbliżającej się szybko perspektywie ujrzenia Pana twarzą w twarz i pełnego poddania się Jego władzy, czy to we własnej śmierci, czy to w paruzji, wierzgali i krzywili się, pragnąc dalszego trwania w tym świecie.