loading

2021.11.23 – wtorek 34 tygodnia zwykłego

Uczestnictwo w liturgii jest świadectwem naszej wierności Bogu. Miło jest mieć duchowe porywy i rozbudzone wiarą serce, ale świadectwo miłości leży w codziennej pracy rąk i skromnych decyzjach. Teksty mszalne koncentrują się na takiej właśnie wierności. Jednocześnie taka właśnie wierność jest nie tyle dziełem woli ludzkiej, ile Ducha Świętego, który działa w sercach wierzących. Oto przedziwny krąg łaski: Bóg pobudza nas do wiary, a jednocześnie to my zapraszamy Go, by w nas działał. A to działanie pobudza nasza wiara i wynikające z niej decyzje.