loading

2021.11.25 – czwartek 34 tygodnia zwykłego

Nasze odkupienie jest blisko, przypomina dzisiejsza liturgia. Otwiera nas przez to na czasy ostateczne, w których spotkamy Jezusa twarzą w twarz. Należy jednak pamiętać o tym, że takie spotkanie odbywa się tu i teraz, w każdej modlitwie, a zwłaszcza sakramentach. Nie trzeba więc czekać na paruzję, by spotkać własnego Zbawcę. Jak życie wieczne nie zaczyna się w śmierci, tak obecność Jezusa trwa w Kościele od Jego Zmartwychwstania po paruzję, o czym przypomina nam dzisiaj antyfona na komunię. Msza święta spełnia więc i tę funkcję, o której mówi Jezus w kontekście
swego ostatecznego przyjścia: pozwala nam nabrać ducha i podnieść wysoko głowę, bo jest zapowiedzią ostatecznego tryumfu Boga.

jest