loading

2021.11.26 – piątek 34 tygodnia zwykłego

Zaproszenie, które Bóg kieruje do nas, obejmuje przede wszystkim liturgię. To w niej otrzymujemy najpełniejsze środki zbawienia, karmi się nie tylko nasza dusza, ale i ciało. Pan przecież przychodzi w sposób fizyczny, oglądamy Go pod postacią chleba i wina, przyjmujemy je do własnego ciała i w ten sposób przygotowujemy je na zmartwychwstanie. Komunia święta staje się nami samymi, zaczyna płynąć w naszych żyłach, staje się naszym ciałem i dzięki temu jest najpiękniejszym świadectwem jedności Boga z człowiekiem. Oto ten liturgiczny najpełniejszy owoc odkupienia, kształtujący nas samych na podobieństwo Boga i sprowadzający na nas najobfitsze łaski Jego dobroci.