loading

2021.11.29 – poniedziałek 1 tygodnia Adwentu

Modlitwa i głoszenie Jezusa muszą iść razem. Jeśli zostanie sama modlitwa, Kościół powszechny zmieni się w zakon pustelniczy. Jeśli natomiast będzie tylko działał i głosił, popadnie – jak mówił św. papież Pius X – w herezję aktywizmu. Do poprawnego wyważenia tych dwóch zadań potrzeba wielkiej mądrości, która pozwala odpowiednio ustawić zadania ewangelicznych sióstr – posługującej Marty i wsłuchanej w głos Pana Marii. Modli się zatem Kościół w pierwszy zwykły dzień Adwentu, by Bóg mu wskazał dobrą, odpowiednio wyważoną drogę kontemplacji i działania (por. kolekta). Tylko dzięki temu będzie wiarygodnym świadkiem samego Boga i miłości ku temu, co wieczne.