loading

2021.11.30 – ŚW. ANDRZEJA

Apostołowie kontynuowali misję głoszenia słowa, więc zbawczą misję Jezusa. To wielka godność, najwyżej ceniona w całym Kościele. Nie jest ona jedyna, choć dla nas o tyle cenna, że na niej jesteśmy wszyscy jako Kościół zbudowani. Takich misji jest jednak wiele. Dlatego teksty mszalne każą dzisiaj prosić, by według naszego własnego powołania Bóg dał nam udział w swoim życiu, którego końcem i ukoronowaniem jest życie wieczne. Prosząc więc dziś o wstawiennictwo Świętego Apostoła, liturgia dzieli się z nami wielkim odkryciem dwudziestokilkuletniego (według tradycji) Andrzeja: znalazł Mesjasza i za to ręczy aż po przelanie krwi. Patrząc na jego życie i wspominając jego krzyż przechowywany w greckim Patras, trzeba uznać za kolektą, że to wielki świadek i potężny wspomożyciel.