loading

2021.12.01 – środa 1 tygodnia Adwentu

Rozmowę z nieznaną osobą najlepiej rozpocząć od podziękowania za spotkanie. Adwent jest drogą poznania Boga, który najpełniej objawia się w Osobie Jezusa Chrystusa. Dla wielu z nas jest On jeszcze nieznany, żyjemy w skrótach myślowych i przyzwyczajeniach, które czasami nie mają nic wspólnego z prawdą objawioną. Wejść w Adwent to wejść w poznanie Boga, który sam nam się objawia w słowie, sakramentach, Kościele świętym. Zastawia przed nami stół obfitości. I być może pojawiają się w naszej głowie pytanie: A co z postanowieniami i wyrzeczeniami? Odkrywajmy Boga takim, jaki się objawia, i odrzućmy od siebie to, co przeszkadza kochać Go jeszcze mocnej. Idźmy nie tylko na roraty, ale przeżywajmy Eucharystię.