loading

2021.12.03 – ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

Nie ma większego daru miłosierdzia jak powiedzieć człowiekowi o Bogu. Święty patron dnia dzisiejszego doskonale o tym wiedział, udając się w dalekie strony, aby nieść światło Ewangelii. W dzisiejszych tekstach liturgicznych pojawia się często słowo „światło”, nieść oraz głosić. To właśnie zachęta do konkretnej postawy człowieka ochrzczonego, bo światło wiary i spotkanie z żywym Jezusem wystarczająco nas usposabia, aby przyjąć na siebie odpowiedzialność za misje. Adwent jest czasem otwierania się na światło Chrystusa, nie zapominajmy o tym, że jak Maryja jest jutrzenką zapowiadającą Mesjasza, tak my jesteśmy płomykiem przekazującym to światło dalej i dla innych. Niech św. Franciszek Ksawery, patron misji katolickich uczyni nas prawdziwymi narzędziami misyjnego ducha Kościoła.