loading

2021.12.04 – sobota 1 tygodnia Adwentu

Obfitość płynąca od Boga rozwija całego człowieka. Słowo Boże umacnia nas, bo droga adwentowa jest trudna i wymagająca. Wielu z nas może być już zmęczonymi lub zniechęconymi, ale Pan przychodzi, a z Nim idzie Jego zapłata. Nie jest On niszczycielem czy tropicielem ludzkich upadków. Onieśmiela nas swoją dobrocią, dostrzega nasze potrzeby i posyła aniołów, których my nazywamy: przyjaciółmi, rodzicami, dziećmi. W obfitości przeżyć przygotowujących nas do Świąt, oby nie umknęło, że uczta już jest gotowa i stół zastawiony. Eucharystia jest przestrzenią życia z Bogiem, w której On przychodzi ze swoją odpłatą, a mianowicie karmi, pociesza i posyła, aby być świadkiem wielkich rzeczy, które Bóg zamknął w małej hostii.