loading

2021.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Tajemnice Maryi i Kościoła nieustannie się przenikają i w tym wyborze niewiasty z Nazaretu każdy z nas może ujrzeć swoje osobiste wybranie oraz powołanie do świętości. Zrodzeni jesteśmy z serca Boga i tylko zawiłości ludzkich wyborów sprawiają, że się od Niego oddalamy. W Niepokalanym Poczęciu odnajdujemy i nasze źródło, którym jest sam Bóg. Kościół rodzi swoje dzieci w wodach chrztu, przeprowadza nas z niewoli do pełni życia w Chrystusie. Zadziwiająca jest ta korespondencja słowa Bożego między grzechem Adama a pokornym fiat Maryi. Ona jest nazwana Matką rodzaju ludzkiego i w tym porządku duchowym jest wiernym wypełnieniem obietnicy Boga. Nosimy w sobie gen pokornej niewiasty z Nazaretu – zaufanie w Boże drogi.