loading

2021.12.11 – sobota 2 tygodnia Adwentu

Odkrywanie Bożego oblicza, adorowanie Go na ołtarzach naszych świątyń jest konieczne, aby być zbawionym. Jest też moment szukania Bożego oblicza w ludzkiej twarzy, co powinno nas prowadzić do czynów miłosierdzia spełnianych z pobudek wiary. Najtrudniej jest usłyszeć Boga przychodzącego bez gwałtownego wichru i nawałnicy. Kiedy On przychodzi, sam staje się burzą i ogniem w naszym sercu. Ożywia je, wzmacnia, porządkuje. Potrzebujemy światła od Ducha Świętego,
aby zobaczyć Bożą obecność i Jego pedagogię. W Adwencie widzimy całą miłość Boga, która jest bardzo bliska i zawsze nakierowana na człowieka. Trudno nam sobie wyobrazić, w jakim momencie istnienia bylibyśmy jako stworzenia, gdyby On nie okazał nam swojej łaski. Wierne oczekiwanie na przyjście Pana jest także łaską.