loading

2021.12.12 – 3 NIEDZIELA ADWENTU

Nowe życie w rodzinie, nowe życie w Chrystusie, daje radość. Bóg w swojej obfitości łask w pewnym sensie kumuluje nam te ludzkie doświadczenia, aby nasza radość była pełna. Nie interesuje mnie kabaretowy uśmiech, błyszczące oczy, kiedy dostaję podwyżkę w pracy. Chcę najpierw ucieszyć się z faktu, że On jest blisko, pośród nas. Potrzebujemy takiej ciągle odnawiającej się radości neofity (nowo ochrzczonego), która płynie wprost z faktu odpuszczenia wszystkich grzechów oraz napełnienia łaską obecności Boga. Aby radować się w Panu, trzeba najpierw się Nim napełniać, przyjmować Go w Komunii św. i powtarzać w sercu: Uwielbiam cię, Jezu, radości mojego życia. Przyjęcie niezaprzeczalnej prawdy o zbawieniu i obecności Boga jest w stanie rozweselić życie do tego stopnia, że Msza św. staje się prawdziwym zadatkiem uczty wiecznej.

jest