loading

2021.12.13 – ŚW. ŁUCJI

We wspólnocie Kościoła często zawstydza nas postawa kobiet, wiernych i męczennic, które swoje życie tak łatwo i odważnie kładą na szali cierpienia. To też pokazuje nam ciągle i przypomina o tym, że naszą siłą jest sam Bóg. Dostrzegamy to już od pierwszych wersetów Nowego Testamentu. Bóg przychodzi we śnie, innym razem uwalnia z więzienia, następnym razem ożywia tych, których krzywoprzysięzcy kamienują. Każdy nasz dzień jest stawaniem do duchowego boju, w którym nagrodą jest życie wieczne. Wierność w powołaniu, odkrywanie potrzeb kogoś obok mnie, umiejętność życia Eucharystią. Naśladowanie Jezusa prowadzi Jego drogą, nie można być odblaskiem Jezusa, jeśli nie jesteśmy z Nim zawsze i w każdej sytuacji.