loading

2021.12.16 – czwartek 3 tygodnia Adwentu

Nie ma większej radości jak ta, kiedy uświadamiamy sobie odpuszczenie winy. Zwykło się mówić, że z piekła powędrowało się do nieba. I taką perspektywę wychwala psalm w dzisiejszej liturgii słowa. Coś, co bardzo mocno ciążyło na sumieniu, stawało się przyczynkiem do bezsennej nocy i obawy o przyszłość. I teraz już tego nie ma, jest natomiast zapewnienia o nieodwracalności takiego stanu. To jest właśnie owoc przyjścia dającego radość Jezusa, który sprawia, że wszystko staje się nowe. Już sama świadomość nadejścia Jezusa jest przemieniająca. To dobry klimat dla adwentowych zamyśleń, gdyż te dni mamy przeżywać, odkrywając tajemnicę oczekiwania i odnowienia. Dziś na nowo zatapiamy serce w Bożej miłości, która mimo zmęczenia naszego ciała i nawarstwiających się problemów życiowych jest większa od tego, co nasze i ludzkie. Trwajmy w niej.