loading

2021.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

Nie jesteśmy niewolnikami, nie kroczymy w ciemności, nasze życie zapisane jest w sercu Boga w sposób odwieczny. A samo przyjście Jezusa jest potwierdzeniem, że Opatrzność Boża i Jego mądrość nieustannie przenika świat. Bóg mógł odkupić człowieka w każdy sposób, ale posłanie swojego Syna na świat to docenienie godności naszego istnienia. Możliwość powiedzenia, że Stwórca jest naszym Ojcem, a Jego Syn stał się naszym bratem według ciała i pochodzenia od Matki, przynosi całkiem nową rzeczywistość. W tajemnicy Bożego Narodzenia możemy patrzeć na siebie, nasze plany i drobne porażki w całkiem nowym świetle, bo jesteśmy upragnionymi dziećmi Boga. Czasem o tym zapominamy przygnieceni troskami codzienności, ale warto wspomnieć przesłanie antyfony na wejście dzisiejszego dnia: na jego ramionach spoczęła władza. Na jego ramionach wraz z krzyżem spoczął każdy z nas.