loading

2021.12.28 – ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

Dziś, w dobie walki cywilizacji życia i śmierci opowiadanie się za Chrystusem to opowiadanie się za życiem. Miliony dzieci umiera w wyniku aborcji, czyli wyboru śmierci. Setki tysięcy dzieci przegrywa z głodem, bo przegrywa z polityką globalną. Tysiące dzieci traci dzieciństwo w czasie wojny, bo przegrali z dumą dorosłych przywódców. Niezliczona liczba wrażliwych i kochających dziecięcych serc przegrywa z kalkulacją dorosłych, którzy decydują o braku chrztu, wypisaniu z katechezy czy niedzielnym pozostaniu w domu bez Boga. Dostrzegamy analogię z królem Herodem, ponieważ dziś też nie brakuje takich ludzi i sytuacji, które zabijają w nas dziecięctwo Boże. Jest też mnóstwo herodowych decyzji, które niszczą wszystko to, co przypomina Boga.

jest