loading

2021.12.30 – Czwartek, szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu (śpiew przed Ewangelią) – to zaproszenie płynące od chórów anielskich wskazuje na Jezusa, który nie tworzy barier i nie wyznacza limitów spotkań. Grota betlejemska jest miejscem ubogim, ale otwartym. Jedno z afrykańskich przysłów mówi o tym, że najszerzej otwarte są drzwi ubogiej chaty. Właśnie w takich warunkach przychodzi na świat Zbawiciel, jakby chciał wysłać informację do człowieka każdej szerokości i długości geograficznej. Spotkanie zawsze może być konstruktywne i mobilizujące, kiedy spotykają się w relacji osoby. Wiara w Chrystusa to pokorne i pełne wolności pytanie: „Czy chcesz?”. Wszystkie ludy i narody są zaproszone, by w wolności odkryć prawdę Objawioną, jaką jest Jezus Chrystus.

jest