loading

2022.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Całe nasze życie potrzebuje błogosławieństwa. Bez Bożej pomocy niewiele albo zgoła nic dobrego nie jesteśmy zdolni uczynić. Kościół, który, zdaniem św. Jana Pawła II, wie, co kryje się w człowieku, na początku roku kalendarzowego wychodzi naprzeciw ludzkiej słabości. W dzisiejszej liturgii, która obfituje w błogosławieństwa, podaje człowiekowi pomocną dłoń. Przez dzisiejszą uroczystość Kościół przypomina nam o tym, że mamy u Boga potężną orędowniczkę – Maryję, Matkę Jego Jednorodzonego Syna (kolekta). Jezus, którego Maryja zrodziła dla naszego zbawienia, jest wypełnieniem starotestamentalnego błogosławieństwa (pierwsze czytanie), gwarantem naszego dziedzictwa (drugie czytanie), pokojem i radością naszego serca (Ewangelia) oraz zadatkiem życia wiecznego (modlitwa po komunii).