loading

2022.01.02 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est podkreśla, że „[u] początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”. Zgodnie z porządkiem wyrażonym w tej myśli liturgia świąt Bożego Narodzenia najpierw wprowadza nas w wydarzenie narodzin, a zarazem spotkania z Dzieciątkiem. Pozwala nam najpierw ucieszyć się narodzinami Boga, który dla nas stał się człowiekiem. W tę niedzielę natomiast zaprasza nas do głębszej refleksji nad znaczeniem tego wydarzenia. Dlatego zarówno dzisiejsze modlitwy liturgiczne, jak i czytania mają charakter mądrościowy. Są one skierowane do Pana Boga prośbą o oświecenie (kolekta) oraz dar mądrości i objawienia, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której nas wzywa (por. drugie czytanie), tak aby nasze
życie miało zbawienne ukierunkowanie.