loading

2022.01.04 – Wtorek 4 stycznia

Spotkanie z Chrystusem przynosi światło, które jaśnieje w sercu i odnawia życie. Liturgia Mszy św. umożliwia nam to spotkanie. Dzisiejsza zawiera prośby, aby światło Chrystusa zajaśniało w naszych sercach (kolekta), umocniło naszą jedność w wierze (modlitwa nad darami) i udzieliło wszelkich pomocy, których potrzebujemy (kolekta). Ewangelia opowiada o pierwszych spotkaniach Chrystusa z Jego uczniami. Podobne spotkania mogą stać się również naszym udziałem. Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II przypominam nam o tym, że Chrystus Zmartwychwstały jest „obecny w ofierze Mszy św. tak w osobie celebrującego, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy (por. Konstytucja o Liturgii, 7).