loading

2022.01.08 – Sobota 8 stycznia

Dzisiejsza liturgia przypomina nam o tym, że Bóg daje nam światło; swojego Jednorodzonego Syna i życie, które mamy przez Niego; miłość i przebaczenie grzechów (zob. antyfona na wejście, kolekta, pierwsze czytanie). Bóg otacza opieką uciśnionych z ludu i ratuje dzieci biedaków, obdarza pokojem, lituje się nad ludem, poucza i karmi go chlebem w sakramencie Eucharystii (zob. psalm, Ewangelia i modlitwa nad darami). Wobec ogromu tych Bożych darów możemy jedynie wołać: Panie, spraw, aby Twoja moc uświęcała nasze serca, bo tylko Twoja łaska może nas przygotować do godnego przyjmowania Twoich darów (por. modlitwa po komunii).

jest