loading

2022.01.09 – CHRZEST PAŃSKI

Dzisiejsze zagubienie wielu chrześcijan wynika z faktu, że zapomnieli oni albo nawet nie poznali swojej godności i daru, który otrzymali na chrzcie świętym. To tam, podobnie jak nad Jezusem, nad każdym z nich, rozległ się w niebie głos Boga: Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem (zob. Ewangelia). Przez chrzest święty staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi, odrodzonymi z wody i Ducha Świętego, otoczonymi Bożą miłością (zob. kolekta). Uświadomienie sobie tego faktu staje się fundamentem naszej relacji z Bogiem i nieustanną inspiracją do odkrywania Jego nieznużonej miłości do nas – nawracających się grzeszników.