loading

2022.01.10 – Poniedziałek 1 tygodnia zwykłego

Wiedzieć, co należy czynić, co jest dobre, prawdziwe i pożyteczne oraz mieć siłę, aby to zrealizować, to klucz do szczęśliwego życia. Liturgia mszalna okresu zwykłego, w który wchodzimy z dniem dzisiejszym, pomaga nam ten klucz odnaleźć. Czyni to przez teksty liturgiczne, zarówno modlitwy mszalne, jak i teksty biblijne, które ukazują zmagania poprzedzających nas ludzkich pokoleń w dążeniu do szczęścia. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy lekturę Ewangelii według św. Marka oraz ksiąg historycznych Starego Testamentu, począwszy od Pierwszej Księgi Samuela, które będziemy czytać codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. Śledząc historię życia proroka Samuela, króla Saula, a później Dawida i towarzyszących im osób, a nade wszystko naszego Zbawiciela mamy szansę uczyć się dobrego i owocnego życia.

jest