loading

2022.01.11 – Wtorek 1 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza aklamacja przed Ewangelią (Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga) przypomina nam o realnej obecności Boga na Eucharystii. Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum Concillium wymienia formy obecności Pana na liturgii: w zgromadzonym ludzie, osobie kapłana celebrującego, słowie Bożym i wreszcie pod postaciami eucharystycznymi. Kiedy sprawujemy święte czynności eucharystyczne, Pan jest obecny wśród nas z całą swoją mocą. On może zapobiec naszym słabościom, leczyć nasze choroby, uwalniać nas od wpływu złego ducha. Wsłuchując się w historię Anny ze Starego Testamentu jak też wydarzeń, które nastąpiły w synagodze w Kafarnaum, prośmy z wiarą, aby Pan Bóg spełniał nasze godziwe pragnienia (por. kolekta).

jest