loading

2022.01.12 – Środa 1 tygodnia zwykłego

Umiejętność uważnego i rozumnego słuchania nigdy nie była powszechna ani łatwa. W dzisiejszym medialnym hałasie, w którym żyjemy, jest nam tym bardziej potrzebna. Aby siebie nawzajem usłyszeć, zrozumieć i przyjąć, a nade wszystko przyjąć Boga z Jego słowem skierowanym do nas, potrzeba nam ciszy. W niej uczymy się słuchać. Jezus, aby rozmawiać z Ojcem niebieskim, udaje się wczesnym rankiem na miejsce pustynne. Młody Samuel w ciszy nocy uczy się rozpoznawać głos Boga. Liturgia Mszy Świętej to również szkoła słuchania głosu Boga. Ona również potrzebuje chwil ciszy, aby choć na chwilę odciąć się od zgiełku dnia i usłyszeć ożywiające i twórcze słowo Boga.

jest