loading

2022.01.13 – Czwartek 1 tygodnia zwykłego

Nie zawsze potrafimy poznać, co należy czynić i jakiego rodzaju działania powinniśmy podjąć, aby sprawy potoczyły się we właściwym kierunku. Tak też było z Izraelitami w historii opisanej w pierwszym czytaniu. Podjęte przez nich działania nie przyniosły spodziewanego efektu. Co więcej, nasze działania mają wpływ na działania innych, nawet samego Boga. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Jezus, w wyniku działań uzdrowionego przezeń trędowatego, nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. Dlatego, jeśli chcemy owocnie współdziałać z Jezusem Chrystusem, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, winniśmy z pokorą prosić: Boże, daj [nam] poznać, co należy czynić, i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków (por. kolekta).