loading

2022.01.14 – Piątek 1 tygodnia zwykłego

Motywy naszego postępowania mogą być zakryte nie tylko przed innymi ludźmi, ale nawet przed nami samymi. Jedynie Pan Bóg dogłębnie zna nasze myśli i przenika nasze zamiary. W pierwszym dzisiejszym czytaniu lud Izraela domaga się króla, nie do końca zdając sobie sprawę z motywów swego żądania. Pan Bóg przez swojego proroka Samuela objawia im prawdziwe motywy ich pragnień oraz ich konsekwencje. Podobnie uczeni w Piśmie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, będąc świadkami słów Jezusa, nie do końca są świadomi swych myśli. Jezus przenika ich serca i cudem, którego dokonuje, pragnie rozproszyć ich wątpliwości. Składając najświętszą ofiarę Mszy św., prośmy, aby Pan Bóg uświęcił nasze życie i oświecił nasze umysły (zob. modlitwa nad darami i antyfona na komunię).