loading

2022.01.15 – Sobota 1 tygodnia zwykłego

Pan Bóg wybiera sobie spośród ludzi na swych specjalnych współpracowników w dziele zbawienia, kogo sam zechce, w sposób, o jakim sam zadecyduje, i w czasie właściwym do zamiarów, jakie podejmuje. Przykłady takich wyborów znajdziemy w dzisiejszych czytaniach. W pierwszym dowiadujemy się o okolicznościach wyboru pierwszego króla izraelskiego, Saula. W drugim, to jest Ewangelii, o okolicznościach wyboru apostoła Mateusza, zwanego również Lewim, który zanim został wybrany, był celnikiem. Te historie zostały nam przekazane, abyśmy potrafili przyjąć i uznać tych,
których dzisiaj Bóg wybiera na swych współpracowników, nawet pomimo ich słabości, i być w pełni gotowi na to, że i my możemy zostać wybrani.