loading

2022.01.16 – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Pan Bóg rzeczywiście rządzi światem, o czym przypomina nam dzisiejsza kolekta. Jego rządy w niczym jednak nie przypominają tych, które znamy z bieżącej polityki. Jeśli moglibyśmy je porównać do czegoś, to byłyby one bliższe władzy, jaką mają nad swymi dziećmi kochający rodzice. Albo jeszcze lepiej do władzy, jaką mają nad sobą zakochani. Władza Boga nad światem i człowiekiem wyraża się przez Boską miłość. Bóg w swej miłości do człowieka posuwa się do tego stopnia, że pragnie go sobie poślubić na wieki. Świadectwa tej prawdy znajdziemy rozsiane po całej Biblii. Dzisiejsze czytania są tego wymownym przykładem.