loading

2022.01.21 – ŚW. AGNIESZKI

Święty to zwycięzca. Nie tyle nad kimś innym, ile raczej nad samym sobą, to jest własnymi słabościami. Dzięki temu zwycięstwu i łasce Bożej w nagrodę otrzymuje niebo. Taką zwyciężczynią była Święta Agnieszka, dziewica i męczennica. Dzisiejsza modlitwa po komunii akcentuje podwójne zwycięstwo Agnieszki i zachęca nas do tego, abyśmy tak jak ona mężnie pokonywali wszelkie pokusy. Zwyciężyć pokusę nie jest łatwo. Pierwsze czytanie pokazuje nam, jakie to może być trudne. Jest to jednak możliwe. Szczególnie dla nas, chrześcijan. A to dzięki łasce Chrystusa, którą otrzymaliśmy wraz z wybraniem na uczniów Jezusa podczas chrztu świętego i którą otrzymujemy od Niego, ilekroć z wiarą o nią prosimy.