loading

2022.01.23 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

Modlitwa dzisiejszej kolekty, która zbiera wszystkie nasze indywidualne prośby składane na początku Mszy św., zawiera uniwersalną prośbę do Wszechmogącego, aby kierował naszym życiem według swego upodobania, tak abyśmy obfitowali w dobre uczynki. Pan Bóg od początku troszczył się o to, aby ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą dobrze postępować. W Starym Przymierzu dał swojemu ludowi spisane Prawo. W Nowym Przymierzu to Prawo objaśnione i pogłębione przez Jezusa Chrystusa zostało umieszczone w głębi ludzkiego serca. Każdy, kto z wiarą przyjmuje chrzest święty, otrzymuje Ducha Świętego, który z głębi jego serca poucza go, w jaki sposób powinien postępować, aby mógł prowadzić godne i dobre życie.