loading

2022.01.24 – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

Ogień Ducha Świętego, który płonął w sercu św. Franciszka Salezego, sprawił, że stał się dla swoich współczesnych dobrym pasterzem prowadzącym do Boga. Papież Benedykt XVI, przypominając tą wielką postać Kościoła, powiedział o nim: „Święty Franciszek Salezy jest wzorem świadka chrześcijańskiego humanizmu; właściwym sobie stylem w często poetyckich przypowieściach przypomina o tym, że we wnętrze człowieka wpisana jest głęboko tęsknota za Bogiem i że tylko w Nim znajduje on prawdziwą radość i najpełniejszą samorealizację”. Aby jednak zaspokoić w sobie tę tęsknotę, konieczne jest, abyśmy otworzyli się na Jezusa i Ducha Świętego, którego On daje przez swoje słowo i sakramenty.