loading

2022.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est napisał: „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”. Nie zawsze to spotkanie ma tak spektakularny przebieg, jak to było w przypadku nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zawsze jednak nadaje ono życiu chrześcijanina nową perspektywę i decydujące ukierunkowanie. W przypadku św. Pawła Apostoła ta nowa perspektywa i nowe życie, jakie przez chrzest święty w Chrystusie otrzymał, wpłynęła również na historię Kościoła oraz całego świata. Z początkowego prześladowcy Kościoła Paweł stał się jednym z najwierniejszych jego synów i największych misjonarzy.

jest