loading

2022.01.27 – Czwartek 3 tygodnia zwykłego

Niezliczone są dary, jakie od Pana Boga otrzymujemy, a wśród nich najważniejszy jest dar życia. Naszym zadaniem jest, aby z niego dobrze korzystać. Mądrze jest więc modlić się słowami dzisiejszej kolekty: Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy (..) mogli obfitować w dobre uczynki. Mądrze jest naśladować i uczyć się życia od tych, którzy jak król Dawid potrafili słuchać i iść za słowem Bożym. Mądrze jest również słuchać Chrystusa i oceniać swoje uczynki w świetle prawego sumienia. Mądrze jest żyć na chwałę Bożą, bo jak powiedział św. Ireneusz: „chwałą Boga jest człowiek żyjący”.