loading

2022.01.28 – ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Styl życia, jaki podejmujemy, wpływa na jego kształt i owocność. To oczywistość, o której nie zawsze pamiętamy, a czasem nawet nie jesteśmy jej świadomi. Święty Tomasz z Akwinu wiedział o tym doskonale i nigdy o tej prawdzie nie zapomniał. Kiedy jako młody chłopak poznał braci z zakonu kaznodziejów św. Dominika, rozeznał, że ich styl życia najlepiej odpowiada celowi, jaki sobie postawił. A było nim pragnienie jak najlepszego poznania Boga. Temu pragnieniu poświęcił całe swoje życie, które zaowocowało świętością i licznymi oraz mądrymi księgami o Mądrości Przedwiecznej. Do dzisiaj możemy z nich czerpać, poznając fascynujące tajemnice o Panu Bogu i Jego niezliczonych dziełach.