loading

2022.01.29 – Sobota 3 tygodnia zwykłego

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Te słowa z dzisiejszego psalmu powinniśmy z wiarą powtarzać codziennie. Nie brakuje bowiem ani w ciągu dnia, ani w ciągu nocy chwil, w których możemy utracić ducha czy splamić swe serce złą myślą, słowem albo nawet czynem. Takie upadki zdarzały się nawet największym, jak choćby królowi Dawidowi, który jednak potrafił przyznać się do grzechu i zaufać Bogu, czy bojaźliwym uczniom mającym przy swym boku Jezusa. Dla chrześcijanina nie ma takiego upadku, z którego nie mógłby powstać z pomocą Jezusa. Dlatego w każdej sytuacji powinien również wołać: Boże, kieruj moim życiem, abym z pomocą Twojego umiłowanego Syna mógł obfitować w dobre uczynki (por. kolekta). Nawracanie się to też dobry uczynek.