loading

2022.01.30 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

Życie ludzkie, powołane z miłości, która przewyższa każdą ludzką miłość w sposób nieskończony, domaga się od nas co najmniej szacunku. Każdy człowiek jest chciany i kochany przez Boga. I dlatego powinien być również chciany i kochany przez innych ludzi. Przypominają nam o tym zarówno dzisiejsze czytania, jak i kolekta, w której prosimy Pana Boga, abyśmy umieli Go chwalić z całej duszy i potrafili szczerze miłować wszystkich ludzi. Błagamy o to również na każdej Mszy św. słowami Modlitwy Pańskiej.

jest