loading

2022.02.01 – Wtorek 4 tygodnia zwykłego

„Poznaję coraz lepiej, jak bardzo każda dusza potrzebuje miłosierdzia Bożego w całym życiu, ale szczególnie w śmierci godzinie. Koronka ta jest na uśmierzenie gniewu Bożego, jako mi sam Pan powiedział” – zapisała w swoim Dzienniczku św. Faustyna Kowalska. Przywołujemy je dzisiaj, w pierwszym dniu miesiąca, który w tradycji Kościoła poświęcony jest szczególnej modlitwie za konających. Niech pamięć o tych, którzy przechodzą przez bramę śmierci, mobilizuje nas do modlitwy i innych, duchowych darów. Oni ich potrzebują, ale i my odniesiemy korzyść. Rozmyślając o naszym odejściu do domu Ojca, utwierdzajmy się w przekonaniu, że będzie ono szczęśliwe i upragnione, jeśli przejdziemy przez życie, wiernie wypełniając wolę Pana.

jest