loading

2022.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Dzisiejsze święto zaprasza nas do ofiarowania naszego życia Bogu. Zachęca, aby uczynić to, naśladując fiat Maryi i oddając się w Jej opiekę. Ale to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, a zatem okazja, aby podziękować Bogu za zakonników i siostry zakonne, za ich życie wypełnione modlitwą, pokutą, umartwieniem i służbą, z których wszyscy korzystamy. Niech nasza wdzięczność wyrazi się w modlitwie, aby osoby te potrafiły na co dzień realizować swoje szczególne powołanie, o którym Jan Paweł II napisał: „Dzięki profesji osoba zakonna staje się całkowicie wolna, aby poświęcić się sprawie Ewangelii. Należy zatem stwierdzić, że misja ma istotne znaczenie dla każdego Instytutu, nie tylko dla Instytutów czynnego życia apostolskiego, ale także życia kontemplacyjnego. Najważniejszym przejawem misji nie są bowiem zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnienie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia konsekrowanego!” (VC 72).

jest