loading

2022.02.04 – Piątek 4 tygodnia zwykłego

Piątek jest szczególnym dniem, aby wspominać i rozważać Mękę Chrystusa. Warto przy tym pamiętać o tym, że tajemnica zbawczej ofiary Pana jest ponawiana i uobecniana w każdej Mszy Świętej. To w niej przeżywamy na nowo cierpienie i Śmierć Zbawiciela. Jednocześnie to właśnie tam uczymy się Jezusowej miłości. Chrystus mówił o tym w mistycznych wizjach do bł. Pauliny Jaricot: „Tak, moja córko, musisz wniknąć we wszystkie uczucia, jakie żywię względem mojego Ojca w Boskiej Eucharystii, abyś sama była żywą Eucharystią, która będzie Mnie uwielbiać, upokarzać się, unicestwiać na moją chwałę, tak jak Ja to czynię w moim sakramencie na chwałę mojego Ojca”.