loading

2022.02.06 – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozpoczynając nowy tydzień, modlimy się słowami kolekty, w której prosimy Boga, aby nas strzegł. Jednocześnie potwierdzamy, że całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej. Czy na pewno? Pytanie to jest uzasadnione, ponieważ pokładając całą nadzieję w Panu, jesteśmy zobowiązani, aby całkowicie Mu zaufać. Całkowicie, a zatem wierząc, że On wie, co jest dla nas najlepsze, że prowadzi nas najlepszą drogą. I nawet jeśli nie wszystko rozumiemy, nawet jeśli zaskakują nas Jego dary i decyzje – ufamy. Ufamy, a zatem jesteśmy pokorni, wdzięczni za wszystko, przekonani, iż wysłuchuje każdej z naszych modlitw. Ufamy, to znaczy żywimy przekonanie, że i na nas sprawdzają się i sprawdzą słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny: „Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz”.

jest