loading

2022.02.07 – Poniedziałek 5 tygodnia zwykłego

Jakże ważne treści niesie ze sobą antyfona na wejście. Zawarto w niej słowa psalmisty, który nie tylko wzywa do wielbienia Boga. Zaprasza także, żeby ze czcią i pokorą uznać w Bogu naszego Stwórcę i Pana. Wbrew pozorom, to bardzo ważne wskazanie. Pokora przecież to fundament naszej relacji z Bogiem. To jednocześnie warunek, aby Pan mógł w swoim miłosierdziu działać w nas i przez nas, o czym przypominał św. Piotr Apostoł: Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje (1 P 5, 5).