loading

2022.02.09 – Środa 5 tygodnia zwykłego

Znów powraca do nas motyw zaufania Panu Bogu. Psalmista zachęca, abyśmy Najwyższemu zawierzyli swą drogę i byli wewnętrznie spokojni, bo On naprawdę będzie działał! To przecież Pan jest naszą ucieczką w czasie utrapienia. To On nas wspomaga i wyzwala. Wyzwala od występnych i zachowuje. Co więcej, wciąż przychodzi z miłości do nas, aby nas karmić, podtrzymywać i uświęcać. Czyni to przez swoje słowo i Eucharystię. Zaufajmy Mu zatem z całego serca, aby pozwolił nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata (modlitwa po komunii).