loading

2022.02.11 – Piątek 5 tygodnia zwykłego

Dzisiaj nasze myśli biegną w stronę Matki Bożej z Lourdes. Dziękujemy Jej za to, że jest czułą, kochającą Matką i że Jej miłości szczególnie doświadczają chorzy. Jednocześnie przypominamy sobie o tym, że za Jej wzorem mam iść do cierpiących, służyć im i o nich pamiętać w naszych modlitwach. Przecież to jeden z fundamentów naszego chrześcijańskiego życia: „chorych odwiedzać”. Co więcej, to zainteresowanie i różnoraka posługa nie wypływają tylko z filantropii, skądinąd szlachetnej. One powinny wypływać z autentycznej miłości bliźniego. A jak przypomniał św. Jan od krzyża: „Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości”.

jest