loading

2022.02.12 – Sobota 5 tygodnia zwykłego

Ceniony ewangelizator o. Emilien Tardif powiedział kiedyś: „Bóg, zanim ześle nam ból, daje nam swoją miłość, a kiedy tak nas ukocha, daje nam swój krzyż. Po chwili chwały przychodzi krzyż, który zbawia i prowadzi do zmartwychwstania. Nasze życie biegnie tak jak tajemnice Różańca: są tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, a wszystkie kończą się słowami: «Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu». Każdego dnia przeżywamy którąś z tajemnic”. Niech te słowa wprowadzą nas w dzisiejszą liturgię. Jednocześnie niech mobilizują nas, aby wszystkie tajemnice naszego życia „przeplatać” modlitwą różańcową, o którą jakże często prosiła dzisiejsza Patronka, Matka Jezusa i nasza Matka.