loading

2022.02.13 – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

Święty Ambroży powiedział: „Bóg wolał, by było więcej ludzi, których ma zbawić i którym ma przebaczyć grzech, niż by był tylko jeden Adam, który pozostawałby wolny od winy”. Ta fascynująca prawda o miłości miłosiernej Boga wobec każdego człowieka niech nas prowadzi dzisiaj do szczególnej modlitwy wdzięczności i dziękczynienia. Niech będzie szczególnym „refrenem” dzisiejszego świętowania Dnia Pańskiego. I niech przeniknie nasze serca pragnieniem wyrażonym w kolekcie, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.

jest