loading

2022.02.14 – ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA

Liturgia stawia dziś przed nami apostołów Słowian i patronów Europy, Świętych Cyryla i Metodego. W tym kontekście jesteśmy zaproszeni, żeby na nowo odkryć nasze miejsce w misyjnym dziele Kościoła. Pamiętając o potrzebach tzw. krajów misyjnych, nie zapominajmy o tym, jak istotne jest nasze świadectwo i zaangażowanie ewangelizacyjne dla Starego Kontynentu. Wskazówką niech będą słowa papieża Franciszka: „Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale to powołanie możemy dostrzec tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem żyjącym w swoim Kościele. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi na przyjęcie obecności Ducha Świętego w naszym życiu, do usłyszenia powołania na misję, czy to na drodze małżeństwa, czy też na drodze dziewictwa konsekrowanego lub święceń kapłańskich, a w każdym razie w zwykłym powszednim życiu?”.

jest