loading

2022.02.15 – Wtorek 6 tygodnia zwykłego

Psalmista woła w refrenie dzisiejszego psalmu: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz. Faktycznie, szczęśliwy jest każdy, kto pokornie i z otwartym sercem słucha słów Pana i przyjmuje znaki, które od Niego otrzymuje. To pozwala mu iść przez życie właściwą drogą, a zarazem stawać się Bożym współpracownikiem w budowaniu królestwa Bożego. Warunkiem podstawowym jest jednak uznanie swojej słabości. Przypomniał o tym św. Franciszek Salezy: „Bóg odrzuca wady, bo są wadami. […] w pewnym sensie kocha [jednak] wady, o ile dają Mu możliwość ukazania Jego miłosierdzia, a nam pozwalają pozostać pokornymi i zrozumieć, i współodczuć wady bliźniego”.

jest